Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA - VØVA

Her finner du relevante dokumenter som er publisert/tilgjengelige.


Dokumentene blir lagt inn fortløpende og lenke aktivisert

Nytt tilbud om utbygging av vann og avløp fra Grunneierne, Tobias og Thomas Sørensen og Vigdis Svantesen inklusive kontraktsforslag fra entreprenør, Heen Transport AS v/ Karl Stian Løvås
1) Signert tilbud  2) Erklæring   3) Forslag til kontrakt mellom Heen Transport AS og VØVA for fase 1
Trenger du innsyn i disse dokumentene, så ta kontakt med styret. Se adresser etc under flik "Kontakt oss"


Epost sendt til medlemmene 15 januar 2011

Innkalling til Generalforsamling VØVA SA 3 juli 2010 kl 15:00 finner du her

Epost fra Sørensen/ Svantesen med svar på spørsmål som har dukket opp etter tilbud ble sendt,
datert 6 juni 2010 finner du her finner du her
og brevet vedlagt finner du her

Epost fra Sørensen/ Svantesen med tilbud  og fullmaktsskjema, 1 juni 2010  finner du her 
Tilbudet finner du her finner du her 
fullmaktsskjema finner du her finner du her 

Varsel om generalforsamling i VØVA SA 3 juli finner du her

Epost fra Sørensen/ Svantesen med tilbud om at de bygger ut vann og avløp 10 april 2010 finner du her 
brevet finner du her finner du her

Ny informasjon er sendt alle dektakere. Eposten finner du her
I tillegg til selve eposten er det følgende vedlegg:

Vedlegg 1) Vedtak Grimstad kommune

Vedlegg 2) Innstilling tildeling VØVA_Aquapartner

Vedlegg 3) Oppsummering Aquapartner vurdering, del 1, del 2, del 3

Vedlegg 4) Svar fra Grimstad kommune vedrørende tilknytning til Arendal eller Grimstad

Vedlegg 5) epost ang kostnadsoverslag med mer

Vedlegg 6) Merkostander

Vedlegg 7) Signert brev fra grunneierne

Vedlegg 8) Forklaring av de ulike løsningsalternativene til grunneiere

Vedlegg 9) Kartskisse med og uten Sørensen

 

 


Ny informasjon er sendt alle dektakere i etterkant av informasjonsmøte i Drammen. Eposten finner du her

Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA er nå stiftet og registrert i Foretaksregisteret.
Foretaksnr er 894 855 282. Laget er registrert som et samvirkeforetak - SA. Kopi av stiftelsesdokument, åpningsbalanse og vedtekter finner du på lenkene på respektive dokument. Har du spørsmål, kontakt styret.

Interimsstyret har hatt kontakt med Skatt Sør for å få avklart mulighetene til moms-refusjon. Her er henvendelsen

Ny felles oppdatering til alle deltaker pr epost 26 oktober 2009. Kopi av eposten med alle vedleggene er på denne lenken

Referat interrimsstyremøte 21. oktober 2009
Kartskisse A viser "alle hytter blir med": Kartskisse A
Kartskisse B er eksempel på utbygging dersom et delområde med hytter faller fra:  Kartskisse B

Referat forhåndskonferanse med kommunene

Infoskriv 3 september 2009

Digital kartskisse over området/ prosjektet

Statutter for laget

Prosjektplan

Referater:
- fra stiftelsesmøtet
- Årsmøte 20xx

Hjem
Historikk
Om oss
Kontakt oss
Dokumenter
Prosjektframdrift
Info-skriv

Slik kan det være en vinterdag: 

Eller slik

 

 

 

Lenker