7.4.2010

Vessøy Neset nr 59

4870- Fevik

 

 

Til Styret i VØVA og hytteeiere.

Vi henviser til et meget konstruktivt og hyggelig møte den 23.3.2010 i Grimstad.

Etter en nøye gjennomgang av hva som ble sagt og lagt frem, har vi gått grundig til verks. Vi har kommet frem til en bedre løsning som vil dekke behovet og interessene til samtlige ute på Vessøy Neset.  Vi foreslår at det vil bli lagt opp til et kommunalt anlegg, som vil bestå av pumpestasjon samt kommunal ledning inn til hyttefeltet.  Dermed vil hytteeierene slippe å ta stilling til et eget styre, noe som vil føre til lavere driftsutgifter.  Vi har satt opp positive sider som anlegget vil føre med seg.

·         Kommunalt anlegg

·         Ingen driftsutgifter til anlegget

·         Ingen form for vedlikehold

·         Kommunal vei helt ned til pumpestasjonen med brøyting på vinterstid

·         Veistyret vil bli overflødig og utgiften til årlig vedlikehold av vei faller bort

·         Kommunalt vann helt ut.

·         Det vil nå være mulighet for brannvesenet å koble seg direkte til vann nettet for slukking av eventuelle branner.

·         Prisen vil være under 200.000 inkl mva som avtalt med VØVA, men nå med kommunal standard og ingen fremtidige utgifter

 

Vi regner med å komme i gang så raskt som mulig med gravingen av anlegget til hyttefeltet. Estimert er oktober 2010. For å klare dette må innbetalingen være på plass samt søknaden til kommunen innvilget. Ytterlig informasjon vil bli gitt innen mai.

 

Vi takker for samarbeidet som vi har hatt og håper dere blir fornøyde med kloakken som snart vil bli lagt.

 

Med vennlig hilsen

 

Grunneierne på Vessøya

 

Vigdis Svantesen, Thomas Sørensen , Tobias Sørensen