Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA - VØVA

Her finner du kontaktinformasjon til de som sitter i styret for laget.

VØVA  er nå etablert: Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA er nå stiftet og registrert i Foretaksregisteret.


Foretaksnr er 894 855 282.

Laget er registrert som et samvirkeforetak - SA. Kopi av signert stiftelsesdokument, signert åpningsbalanse og vedtekter finner du på lenkene. Formalia i forbindelse med stiftelse av Laget krevde at det ble etablert et styre. Rent praktis har interimsstyret besluttet at Vegard Urnes er styreleder, og Helge Jordanger og Petter von Glasenapp er styremedlemmer. Har du spørsmål, kontakt styret, se under for adresser etc.

Pr høsten 2009 er det et interimsstyre som driver laget på vegne av de interesserte hytteeierne på Vessøyneset. Endelig styre i laget blir valgt på stiftelsesmøte, trolig i desember 2009.

Ønsker du kontakt med medlemmene styret treffes de på telefon eller pr epost.

Pr 2013 er følgende medlemmer valgt inn styret :
Leder:

Vegard Urnes, epost vegard(krøllalfa)vessoya-va.org, telefon 90585432
styremedlemmer:

Espen Halvorsen, epost:espen(krøllalfa)vessoya-va.org telefon 95158339
Petter von Glasenapp, epost:petter(krøllalfa)vessoya-va.org telefon 91324516 

Teknisk rådgiver for styret er:
Aquapartner v/ Rune Danneborg, epost via:post(krøllalfa)vessoya-va.org
Aquapartner skal ikke kontaktes uten avtale med en  av medlemmene i styret

Felles epost til styret er: post(krøllalfa)vessoya-va.org 

Når du skal sende epost må du erstatte (krøllalfa) med @ i ovennevnte addresser

Har du spørsmål om Hjemmesiden, kan du kontakte:
Petter von Glasenapp, epost:petter(krøllalfa)vessoya-va.org telefon 91324516 eller
Vegard Urnes, epost vegard(krøllalfa)vessoya-va.org, telefon 90585432

Hjem
Historikk
Om oss
Kontakt oss
Dokumenter
Prosjektframdrift
Info-skriv

 

Lenker