Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA- VØVA

Her finner du informasjon om det som er distribuert til alle hytteeierne -
infoskriv, møtereferat og lignende.


Følgende er sendt alle deltakere:

For tiden oppdateres ikke denne siden. Vi viser til informasjon sendt den enkelte pr epost.
Spørsmål? Kontakt styret

• 23 februar 2010 
Epost til deltakerne i VØVA med orientering om framdriften i prosjektet
. Se for øvrig under fliken Dokumenter hvor alle vedlegg også framgår

• 28 november 2009
Epost:  Husk å benytte hjemmesiden vår for oppdatert informasjon

• 08 november 2009
Det er bra framdrift i prosjektet, og interimsstyret har sendt orientering pr epost til alle deltakerne. Kopi finner du her

 • 26 oktober 2009

Ny felles oppdatering til alle deltaker pr epost. Kopi av eposten med alle vedleggene er på denne lenken 
og dokumentene ligger hver for seg på "Dokumenter"

 • 3 sept 2009
-
Infoskriv sendt på epost til alle hytte-eiere, dokumentet finner du her
• 3 sept 2009
-Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag har etablert egen hjemmeside, www.vessoya-va.org og vi har en
  felles epostadresse alle kan benytte, post(krøllalfa)vessoya-va.org .

 

 

 

Hjem
Historikk
Om oss
Kontakt oss
Dokumenter
Prosjektframdrift
Info-skriv

Øyeblikksbilder fra Vessøyneset:

 

 

Lenker