Fra:                                  Vegard [vegard@vessoya-va.org]

Sendt:                             8. november 2009 08:57

Til:                                   adv-ejho@online.no; age.b.kvade@if.no; linnkvade@hotmail.com; barbro-m@frisurf.no; odd.arne.urnes@afgruppen.no; gjerd@holteiendom.no; s-omic@online.no; sverre.uldal@kristiansand.kommune.no; Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no; k-gishe@online.no; botheim@gmail.com; kbohler@online.no; helge.jordanger@trysilbygg.no; petter.glasenapp@gmail.com; Bjorg.Fossum@asker.kommune.no; otorb-ja@online.no; gundhalv@online.no; gunnar.michelsen@gmail.com; geiriaa@online.no; ptoreid@online.no; Nils.Johannes.Nilsen@arendal.kommune.no; tore.midtvedt@ki.se; olav.uldal@kystverket.no; post@tallaksen.no; erik.heen@ebnett.no; vidar@toreid.no; helge.rune.salvesen@c2i.net; esh@hjellnesconsult.no; ragnhild.toreid@skbk.no; visva@online.no; assoeren@online.no; lailjoh2@start.no; imonefeldt@installit.no; hanneberitmeyer@gmail.com; kalle@veianlegg.no; lars-goran.carlsson2@comhem.se; ola.urnes@bluezone.no; urnest@online.no

Kopi:                               helge@vessoya-va.org; Petter von Glasenapp; olav@vessoya-va.org; geir.olai@trysilhus.no

Emne:                              VØVA oppdatering

 

Kjære hyttenaboer på Vessøyneset,

 

Det er med stor glede at interimsstyret registrerer at totalt 26 hytteeiere nå er med på forprosjektet. Vi er ydmyke for den rollen vi i interimsstyret har påtatt oss, og overfor den investeringen vi forhåpentligvis skal realisere i nær fremtid.

 

De av hytteeiere som fremdeles ikke har innbetalt penger til forprosjektet kan forvente seg en henvendelse fra oss – ”Vi ønsker at ingen skal være igjen på stasjonen når toget har gått!”. De av hytteeierne som etter en samtale med oss fremdeles ikke ønsker å delta på forprosjektet vil ikke bli inkluderte i kostnadsoverslaget som vi vil motta mot slutten av november måned.

 

Det er viktig at alle hytteeierne er klar over jobben som interimsstyret har lagt ned for å kvalitetssikre den tekniske løsningen, utarbeide forslag til selskapsmodell, undersøke muligheten for momsrefusjon, dialogen med Arendal og Grimstad kommune, utsendelse av nabovarsler etc. Anslagsvis har interimsstyret samlet lagt ned 4-500 timer i arbeidet med VØVA frem til nå, og jeg ber derfor om at alle hytteeierne går grundig igjennom den informasjonen som er utsendt. Alle MÅ overholde fristen som er gitt i nabovarselet som ble sendt ut i forrige uke.

 

Hva har skjedd siden sist rapport:

 

Hva kommer til å skje i nær fremtid:

 

Ambisjonen er å avholde stiftelsesmøte i begynnelsen av desember hvis alt går etter planen. Grunnen til at interimsstyret ønsker å avholde stiftelsesmøte i desember er at myndighetene har besluttet å innføre en ny forskrift for bygg og anlegg. Forskriften omhandler tredjepartskontroll av tiltak i utføre, noe som mest sannsynlig vil føre til økte kostnader for byggherren. Utfordringen er at verken bransjen eller myndighetene har klart for seg omfanget av forskriften. Det som imidlertid er klart er at vi unngår forskriften dersom vi har søkt om å bygge anlegget før den 31.12.2009. Interimsstyret er klar over at tidslinjen er optimistisk, men vi mener at det er viktig å gjøre alt vi kan for å holde kostnadene nede for den enkelte hytteeier på Vessøyneset.

 

I tilknytning til stiftelsesmøtet vil den enkelte hytteeier binde seg juridisk og økonomisk til å delta i prosjektet. Før entreprenøren starter arbeidene, vil det være et krav at alle har innbetalt sin andel. Pengene vil bli låst på en egen konto i VØVAs navn, og VØVA vil da kunne gi entreprenøren den nødvendige sikkerhet for betaling. Basert på den skisserte tidsplanen, må pengene må være disponible for VØVA i løpet av januar 2010.

 

En siste kommentar. Vi ba om å få tilbakemelding fra dere om konsekvenser dersom Telenor fastnettet forsvinner fra Vessøyneset. Grunnen er at Tel-AG har sagt de vil legge bredbånd i grøftene fram til hver hytte og da kan det innebære at nettet til Telenor forsvinner. Vi har pt ikke fått en tilbakemelding fra dere, så vi regner derfor med at det er i orden å erstatte Telenor nettet. Hvis det ikke er tilfellet, vennligst gi oss beskjed.

 

Hvis dere har noen spørsmål vedrørende denne e-post, vennligst ta kontakt.

 

JA TIL HELÅRS VANN OG AVLØP PÅ VESSØYNESET!

 

Med vennlig hilsen

Vegard

Tekstboks: Hjem