Avklaringer.

 

 

 

Hei alle sammen, det er svært bra at så mange har vist særdeles stor interesse pr e post og telefon. Det er en del spørsmål som går igjen, som vi nå ønsker å gi en forklaring på.

Når det gjelder ønsket fra enkelte hytte eiere, om å ville forholde seg til VØVA for og ivareta kvalitetssikring av anlegget. Så er det er vel og bra dette, men det er nå slik at VØVA ikke er i førersetet under denne prosessen. Og det blir heller ikke aktuelt i denne omgang.

Vi vil nå redegjøre for denne kvalitetssikringen av prosjektet som har blitt etterspurt.

 

Når det gjelder hele boligprosjektet til grunneierne er det engasjert følgende:

 

 

 

 

 

Hyttefeltet med hovedledninger/felles stikkledninger/felles pumpestasjon samt utbedring av vei fra gårdene og ned til p-plassen:

 

 

 

Alle disse tjenestene  / arbeidsoppgavene blir belagt med ansvar for:

 

Søknad til Grimstad kommune.

Prosjektering, samt kontroll av prosjektering.

Utførelse, samt kontroll av utførelsen.

 

Alt gjøres etter Plan og byggningsloven. Samt at alt av teknisk anlegg må søkes om til Grimstad kommune før igangsettings tillatelse blir gitt.

 

Med dette vil kvalitetssikringen til hytte eierne bli ivaretatt på en vell så god måte, og helt i tråd med plan og byggningsloven.

 

 

Hvis dette til formodning ikke skulle være forenlig med denne kunnskap og forutsetninger som VØVA står for, og det ut fra det ikke vil være nok underskrevne tilkoblingsavtaler. Vil det helt klart ikke være vanskelig og trekke pumpestasjonen opp til gårdene. Med dette så vil hyttefeltet måtte vente til eventuelt VØVA skulle klare å fremforhandle en avtale med grunneierne om innkjøp på vårt nett.

 

Det hytte eierne i så fall står helt fritt til, er og eventuelt å ha VØVA som et kloakkslag i etterkant av anlegget er ferdigstilt. Men dette vil i så fall bare gjelde ledningene og ikke pumpa ettersom denne driftes av Grimstad kommune. Men rør som legges i bakken legges for 100 år og det trengs slettes ikke noe avløpslag for fremtidig vedlikehold, hvis man ikke har en spesiell interesse for dette.