Hytteeiere på Vessøy Neset­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­              

 

                                                                                                            Vessøya 31.05.2010

 

 

Tilbud vann og avløp på Vessøy Neset

 

Siden VØVA ikke kom til enighet med grunneierne har vi nå startet opp arbeidet med vann og avløp på Vessøy Neset.

 

Litt info om grunnen til at VØVA ikke kom til enighet.

Mye skyldes fremgangsmåten VØVA hadde mot Grunneierne. Man ble i en meget sen fase av prosjektet kontaktet og fikk til tider meget mangelfull informasjon. Det ble ved flere anledninger forspeilet en gevinst som skulle vise seg å være mer ødeleggende enn fordelsaktig for grunneierne.

 

Med så kort betenkningstid ble grunneierne nødt til å framskynde planene om realisering av utbygging, noe som ikke var planlagt på det nåværende tidspunktet. Det ble hele tiden presset på fra VØVA at de venter et svar omgående. Enkelte grunneiere ble blant annet uthengt i en felles mail til medlemmene i VØVA om at de lar seg manipulere, slike utsagn fører ikke til videre samarbeid og det forventes en offentlig unnskyldning fra Styret i VØVA.

 

Informasjon rundt prosjektet.

 

Som mange sikkert har forståelse for, tar ting litt tid. Det har gått mangfoldige dager til innhenting av tilbud, møter m.m. Det som er viktig for Grunneierne i denne saken er at alle til slutt vil sitte igjen med et ”produkt” de er fornøyd med.

Prosjektet vil snart melde oppstart av regulering, for utbyggingsprosjektet vil vi være nødt til og legge ny adkomst med tilhørende vei, og teknisk anlegg frem til gårdene i kommunalstandard med anslagsvis ca 12 meters reguleringsbredde.

Vi må ha et pumpeanlegg for spillvann som også kommunen overtar 100 % på drift og vedlikehold som nå vil bli plassert nede ved p-plassen som tidligere planlagt. Pumpen vil ta med seg alle hyttene. Det vil bli gjort en vesentlig opprusting av veien fra gården og ned til pumpestasjonen, veien vil ikke bli i kommunal standard.

 

Siden så mye skjer på våre eiendommer, ser vi det som mest naturlig at vi overtar ansvaret som utbygger/byggherre også for det tekniske anlegg for hyttefeltet, når dette nå må pumpes igjennom vårt anlegg. Vi vil bruke de forutsetninger som alle hytteeiere er blitt forespeilet :

arbeid innenfor kr 192000, og binding til prosjektet. Er det flere på en trase som ikke ønsker tilkobling så kan denne muligens utebli, Det vil også være slik at for de av dere som vil koble seg til på et senere tidspunkt, må det påregnes  15 % økning i pris.

 

 

 

Fordeler som vårt prosjekt vil kunne gi:

 

·         Intet driftsansvar for kloakkpumpestasjonen for hytteeierne.

·         Ny og forbedret vei frem til pumpestasjonen samt en oppgradering av parkeringsplass ved pumpestasjon. Kontingent og veistyret kan avikles ettersom, Grimstad kommune overtar driftsansvaret, denne vil etter kommunal overtagelse bli vinterdriftet.

·         Det vil ikke trenges noen form for vann/kloakklag for fremtidig drift.

·         Det vil også være mulighet for flere p-plasser for de av dere som måtte ønske det.

 

Vi vil tilby alle hytteeiere en pris på kr 192000 inkl moms. Får vi ettergitt moms på deler av anlegget vil dette bli tilbakebetalt til hytteeierne.

Denne prisen gjelder ikke for Midtun, Bølher og Tallaksen ettersom disse har en lengre trasse.

·         Vi vil sette i gang i september 2010. Hvis vi får tilbakemelding fra den enkelte hytteeier innen en uke. Hytteeier blir fakturert for arbeidet når jobben er utført og godkjent.

 

Følgende kriterier vil ligge til grunn:

1.      Tilbakemelding om utbygging/tilkobling av vann/spillvann innen en uke pr e-post.

2.      Signert ordrebekreftelse og beskrivelse av prosjektet med forutsetninger.

 

 

Det vil da bli levert vann/spillvann og bredbånd frem til en meter fra hyttevegg.

Oppgradering av strøm må gjøres i luftspenn, for egen kost, dette fordi Agder energi ikke har plikt til og oppgradere dette så lenge de leverer 207 volt eller mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Grunneierne på Vessøy Neset

 

 

 

………………………………..             ………………              ……………………………….

Vigdis Svantesen                                 Tobias Sørensen                      Thomas Sørensen